search
實習醫生Grey's Anatomy第十六季第18集 官方簡介/劇照/預告

實習醫生Grey's Anatomy第十六季第18集 官方簡介/劇照/預告

實習醫生Grey's Anatomy第十六季第18 官方簡介/劇照/預告

Grey's Anatomy S16E18 Give a Little Bit

播出日期:2020 03 19()

Grey's Anatomy 16×18 (1).jpg   

Meredith被無償手術日當天的病人反應搞得喘不過氣,但她仍努力保持理性。

DeLuca懷疑一個青少年病患有危險,還拼命地說服Bailey支持他的理論。

Grey's Anatomy 16×18 (2).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (3).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (4).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (5).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (6).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (7).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (8).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (9).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (10).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (11).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (12).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (13).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (14).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (15).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (16).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (17).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (18).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (19).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (20).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (21).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (22).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (23).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (24).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (25).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (26).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (27).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (28).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (29).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (30).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (31).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (32).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (33).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (34).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (35).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (36).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (37).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (38).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (39).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (40).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (41).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (42).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (43).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (44).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (45).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (46).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (47).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (48).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (49).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (50).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (51).jpg

Grey's Anatomy 16×18 (52).jpg 

預告(待補)

熱門推薦

本文由 美劇盒小品 提供 原文連結

美劇盒小品
寫了7381篇文章,獲得204次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦